Hitte vanmiddag

Beste ouders en verzorgers

Vanmorgen zijn er op ons terrein een aantal kinderen niet helemaal lekker geworden. Dit kwam waarschijnlijk door het hele warme weer. Wij willen dit zo min mogelijk meemaken en daaraan kunt u meehelpen. Door uw kind(eren) goed en voldoende te laten eten en ze goed in te smeren kunnen de kinderen de hitte veel beter verwerken. Ook vragen wij u om uw kind een flesje mee te geven die gevuld kan worden met water.
Het wordt vanmiddag nog warmer dan vanochtend, dus wij hopen dat u ook zo veel mogelijk doet om deze middag goed te laten verlopen.

Bij voorbaat dank,
Het JOL-team